Tandeftersyn

Vi anbefaler at du regelmæssigt får foretaget et almindeligt tandeftersyn, da vi på den måde kan opdage begyndende skader på dine tænder. Det har ydermere den fordel at en eventuel behandling kan påbegyndes mens skaden er lille, og derfor ikke bliver så omfattende og dyr som hvis skaden fik lov at vokse i det skjulte.

Vi anbefaler altid en tandsrensning i forbindelse med hvert eftersyn, hvilket mange værdsætter, da tænderne dermed både bliver, men også føles renere, og helt rene tænder får sjældnere huller.

Med jævnligt interval anbefaler vi ligeledes at tage røntgenbilleder, da de kan vise de skjulte skader, fx. mellem tænder, og på den måde er de et ekstra værdifuldt værktøj i retning mod sundere tænder.

Husk at hvis du er medlem af Danmark, får du tilskud til tandlæge, både eftersyn og behandlinger. Vi fortæller dig gerne omkring tilskuddene, så du får et bedre overblik over din “tand-økonomi”.

tandeftersyn frederiksberg